แสนไกล

จวบจนวันนี้
ที่เธอยอมรับเขาเข้าไปอยู่ในหัวใจ
ไม่ได้หวังอะไร
มากมาย
ยังคงเพียงเฝ้ามอง
อยู่ที่เดิม
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to แสนไกล

  1. Wisanuwat says:

    กูอกหักแล้วเพื่อน สะใจชิบหาย ห่าเอ๊ย หลอกฟันกู ฮือๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s