ดูดวง

Angsana

สำหรับคนที่มีอักษรท้ายชื่อของตนคือตัว เอ เจ และเอสนั้น มักเป็นคนที่หลงใหลในอิสระเสรีภาพมาก ไม่ใช่คนเก็บตัว ทั้งยังชอบการแสดงออกเสียจนดูฟุ่มเฟือย สำหรับการทำงาน ชอบทำงานที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง ทั้งนี้เพราะว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตนเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ และไม่ยอมประนีประนอม ใดๆเลย แต่ก็เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อความต้องการของตน ทั้งยังเป็นคนมีอารมณ์ขัน และจริงใจต่อทุกคนที่คบหาเป็นเพื่อน

 
 
————————–
อี้จิง
 

สถานภาพทางการเงิน

หนี้สินของคุณจะเพิ่มขึ้น

 

ดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชค

คุณจะเสียเงิน

 

…….

.

..

 

ออร่า

สีคราม ศักยภาพ : มีความรับผิดชอบสูง ชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้อื่น ชอบรับผิดชอบงาน จิตใจโอบอ้อมอารี เป็นที่พึ่ง ของผู้อื่นได้ ไม่เห็นแก่ตัว ข้อเสีย ปฏิเสธใครไม่เป็นเลยไม่มีเวลาให้ตัวเอง หงุดหงิดเพราะวางมาตรฐานในการทำงานสูงไป

 

..

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s