เห้อ

เหนื๊อยเหนื่อย
 
เรียนเย๊อะ เยอะ
 
เรียนบัญชีภาษาอังกิด  เออ นะ ก็โอวะ
-*-
 
 
ส่วนใหญ่ก็เน้นภาษาอังกิด  โอ๊ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
เกลียดภาษาอังกิด
 
 
 
ช่างแม่งมัน
 
 
 
 
อัพสกิลผิด 3 สกิล
จี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด วะ จี๊ด
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s