เหนื่อย

เหนื่อยมากๆ เลย
 
 
 
เห้อ
 
 
ไม่รู้จะอบรม ห่าเหวไรนักหนาวะ
 
 
 
 
เดี๋ยวก็ต้องไปฝึกงานแระ
 
จะรอดมั๊ยกู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s